ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางชาลินี สังข์วิเศษสมเด็จพิทยาคมลาออกจากราชการ 
2นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูลร่องคำรร.กพส สพม24
3นายธนพล ศิลาจันทร์อนุกูลนารีสพม.24 สพม24